Hefte om Rakkeby, - og om 9 andre landsbyer i Gl. Løkken-Vrå kommune

LANDSBYRÅDETs 48 siders hefte om landsbyerne i Løkken-Vrå kommune udkom i 2005. Nedenfor aftrykkes den pressemeddelelse som blev udsendt i anledning af udgivelsen. Heftet blev trykt i 6000 eksemplarer, og omdelt i landsbyerne af frivillige.

Se heftet som PDF-fil (ca. 2 Mb) Tryk hér

PRESSEMEDDELELSE FRA LANDSBYRÅDET I LØKKEN-VRÅ KOMMUNE:

LØKKEN-VRÅ KOMMUNES LANDSBYRÅD udgiver hefte om kommunens landsbyer:
Landsbyerne - i Løkken-Vrå kommune.


- 5 års udviklingsprogram i 10 landsbyer har skabt skove, pladser, aktivitetsområder, landsbytorve, fritidsområder og samlingssteder i kommunens 10 landsbyer. Alle er med og har fået et løft og har løftet sig selv: Masser af knofedt, mange arbejdsdage, frivillige bidrag, samt penge fra kommune og eu har givet kvalitet til landsbyerne og styrket samarbejde og identitet. Dette hefte binder en foreløbig sløjfe på udviklingsprogrammet.

-Landsbyerne -i Løkken-Vrå kommune samler alle landsbyerne og deres projekter, og tager læseren med på en rundtur til de 10 landsbysamfund. Initiativet er taget i det fælles Landsbyråd, men hver enkelt landsby har bidraget med tekst og billeder om sig selv. Kommunens Tekniske Forvaltning har bistået med layout og teknisk udforming, men Landsbyrådet er ansvarlig for udgivelse, distribution og økonomi.

- Heftets 50 sider har til hensigt at vise en række facetter og profiler af vor grønne landkommune, skrevet og fotograferet af græsrødderne selv. Det er generelt tiltænkt de mennesker, der interesserer sig for landdistrikterne og specielt tiltænkt de mennesker, som drømmer om og måske planlægger en tilværelse i en landsby. Landsbyer er for mennesker, der gerne vil forvalte deres liv selv, i overskuelige sammenhænge, sammen med andre, og i kontakt med det åbne land og naturen. - Det kan der komme noget godt ud af !

-Landsbyerne -i Løkken-Vrå kommune er tænkt som 10 landsbyers bud på en selvforståelse og selvforvaltning. Det 5-årige LEADER+program har sat tingene i gang, men det er landsbyerne, der har grebet de indsparkede bolde, og forvandlet økonomiske midler til kvalitative løft af landsbylivet.

- Heftet rummer en fælles indledning til de 10 landsbyers egenpræsentation, og afsluttes med en adresseliste. Heftet husstands-omdeles i mange landsbyer af landsbyens egne folk, men ligger i øvrigt til gratis afhentning på kommunekontoret i Vrå, samt biblioteker, pengeinstitutter, erhvervs- og turistkontorer, hos ejendomshandlere mv

December 2005,
LANDSBYRÅDET,
Att: Jan Glenstrup.
Tlf: 98 99 83 66

Tryk her for at komme retur til forsiden R A K K E B Y's Hjemmeside