RAKKEBY BEBOERFORENING

Beboerforeningen varetager lokalsamfundets interesser udadtil og indadtil.

Beboerforeningens virke omfatter bl.a.:

  • Flagudlejning (Helge Jensen, tlf.: 98 99 84 79 eller Ove Christensen, tlf.: 25 76 80 94)
  • Hoppepudeudlejning (Ove Christensen, tlf.: 25 76 80 94)
  • Beboerblad Udgives efter behov (ca. 3 x årligt)
  • Torvet (Arr.: Grillhygge, Hoppepudesjov, Torvefest)
  • Legeplads (ved Bytoften)

Formand: Helge Jensen (tlf.: 98 99 84 79)
Næstformand:  Henrik M. Madsen


OPFORDRING !
Det koster kun kr. 100,00 pr. husstand om året at være medlem af Beboerforeningen, og da dette kontingent er foreningens eneste indtægskilde, skal der her rettes en kraftig opfordring til, at man melder sig ind.
Beløbet kan indbetales til Sparekassen Vendsyssel på konto 9070 1620090316 eller ved henv. til kassereren:
Lars Henrik, Munkedalsvej 10. E-mail: lhbs64@gmail.com


Bestyrelsen
Efter afholdelse af generalforsamling d. 27. marts 2013 og efterfølgende konstituering, er bestyrelsen således sammensat:

Helge Jensen, Rakkebyvej 258 - formand
Henrik Møller Madsen, Keldsgårdsvej 4 - næstformand
Lars Henrik B. Sørensen, Munkedalsvej 10 - kasserer
Lars Odgaard, Nejstgårdvej 2 - sekretær
Ove T. Christensen, Rakkebyvej 281
Erik Østergaard, Bytoften 1
Torben Madsen, Tornager 2

Tryk her for at komme retur R A K K E B Y's Hjemmeside