Rakkeby kirke , som er kullet (uden tårn), er opført 1150 - 1200. Den består af et romansk kor og skib med underdelen til et vist nok sengotisk tårn og med et våbenhus fra nyere tid ved sydsiden af skibet. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på en profileret sokkel, men på grund af talrige og omfattende omsætninger af murværket ses af oprindelige enkeltheder ikke andet end dørene, hvoraf den mod nord er tilmuret, mens syddøren - sikkert noget udvidet - stadig er i brug. Kor og skib har invendig bjælkelofter. Den sengotiske tårnunderdel er bygget af genanvendte granitkvadre og især mod vest og nord af munkesten. På nordvesthjørnet står endnu en del af trappehuset. Indvendig i tårnrummet, der er adskilt fra skibet som materielrum, er der afsæt i murene til en aldrig opført hvælving. Kirken har aldrig været af de rigeste, og i 1691 hører man, at den var så forfalden, at "præst og menighed ikke uden frygt og fare tør findes derudi". I første halvdel af 1800-tallet var man nødt til at nedbryde tårnets overdel.

På det kvadermurede alterbord, der i oversiden har en helgengrav, stod som alterprydelse et trækors tegnet af arkitekt E. Packness. Et nyere altermaleri - en kopi efter gravlæggelsen af den spanske maler Ribera - er ophængt på skibets nordvæg. Døbefonten er en ganske enkel romansk granitfont med fad, der er skænket 1635 af Sivert Bech og Lisbeth Bille. Prædikestolen og dens lydhimmel er et ganske smukt snedkerarbejde fra begyndelsen af 1600-tallet af den produktive billedskærer Niels Ibsen i Hjørring. Et usædvanlig fint, men defekt korbuekrucifiks fra midten af 1400-tallet i mester Bertrams "blide stil" er nu i Vendsyssels historiske museum. Klokken er uden indskrift, men ser efter sin form ud til at stamme fra slutningen af 1500-tallet.

Kirken blev i 1985 restaureret ret så meget. En gammel altertavle fra 1600-tallet, som var afleveret til museet blev renoveret og genopsat. Endvidere blev der lagt nyt gulv, og meget inventar blev malet påny.

 

Tryk her for at komme retur R A K K E B Y's Hjemmeside