Leader-projekt SPEJDERSKOVEN I RAKKEBY
 

Endeligt regnskab
  på anlægsfasen

Endeligt regnskab på anlægsfasen: Nøgletal, - afrundet.


INDTÆGTER:
Landsbypuljen.............................................
228.000
Leader+midler.............................................
228.000
Indsamlings- og gavekonto...........................
32.000
Friluftsrådet................................................
25.000
Renter + diverse..........................................
2.000
I alt:
515.000
>> > >> 515.000
.
UDGIFTER:
Partnerskabsaftale......................................
85.000
Lokalplan..................................................
31.000
Entreprenørarbejde.....................................
158.000
Beplantning...............................................
187.500
Etablering: (belysning, flis, bord-bænke mv.)
18.000
Indvielse....................................................
4.500
Adm., renter og gebyrer..............................
6.000
I alt:....
490.000
>> > >> 490.000
.
Beholdning pr. 22. januar 2006...................... ............ ............
25.000

.........................................................................................................................

NOTER:
Regnskabet indregner ikke værdien af eget arbejde, materiale-sponsorater mv, men værdien heraf vil langt overstige differencen op til budgettets 531.000 anlægskroner.
Kassebeholdningen øremærkes til resterende anlæg: skilte, affaldskurve, kort, samt opfølgende anlægsarbejder. Regnskabet er revideret af Leader+revisorerne, før udbetaling af eu-tilskud, og det er godkendt af Direktoratet for FødevareErhverv, og endvidere revideret lokalt i forbindelse med skift af regnskabsfører, i januar 2006. Det noteres, at projektet har holdt sig inden for budgettet, og at projektet er realiseret i overensstemmelse med ansøgningen.

22. januar 2006 /Jan Glenstrup

Tryk her for at komme retur til forsidenR A K K E B Y's Hjemmeside 

Retur til Spejderskov-sidenLinedance-siden