Helge Jensen
   Helge Jensen

 
Landdistriktspolitik eller mangel på samme?

 
af Helge Jensen, Rakkeby

30. marts 2011


Landdistriktspolitik eller mangel på samme?
Efter at Hjørring kommune blev lagt sammen med Løkken-Vrå, Hirtshals og Sindal kommune har landdistrikterne i de tre kommuner haft nogle kummerlige vilkår. Det så ellers lovende ud, da den nye storkommune fik lavet en ganske fornuftig kommuneplan for landdistrikterne. Men de gode intentioner i denne plan, har kommunen sidenhen direkte modarbejdet.

Først kom massakren på en stribe landsbyskoler. Og senest er det så gået udover børneinstitutionerne i landsbyerne. Det allersidste træk mod landsbyerne bliver nedlæggelse af dagplejerne.

Set i det lys, er det ikke så sært, at folk ikke længere ønsker at bo der. Men kommunen håber selvfølgelig, at familierne fra de små ødelagte landsbyer flytter til Hjørring, og udfylder noget af den store tomme boligmasse, som er oparbejdet pga. kommunens store iver for parcelhusudstykninger og lejlighedsbyggerier i den ”fine” hovedby med sin nye attraktion - Spøgelsesgågaden.

Men jeg er bange for, at specielt småbørnsfamilierne helt vil fravælge Hjørring kommune som bosætningskommune. Så kommer kommunens prognoser for et faldende børnetal jo også til at passe. For med udsigterne til, at de mindste børn fremover skal stables sammen i nogle få, men kæmpestore børnehavekomplekser, kan jeg ikke se, at kommunen har noget attraktivt at tilbyde dem. Det er trods alt børn, man har sat i verden, - ikke burhøns.


Retur til siden om "den nye skolestruktur"Høringssvar og debat/indlæg til ny skolestruktur   

Tryk her for at komme retur til forsidenR A K K E B Y's Hjemmeside