Høringssvar og debatindlæg til den nye skole- og dagtilbudsstruktur i Hjørring kommune

Læs: Foreningen UDKANTSHJØRRING

Læs: Landdistriktspolitik eller mangel på samme?

Læs: Høringssvar fra beboerne i Rakkeby og omegn om børnehavelukningen

Læs: FJENDTLIG OVERTAGELSE

Læs: Høringssvar fra beboerne i Rakkeby og omegn om skolelukningen

Læs: Høringssvar fra en forælder om skolelukningen

Læs: EN KRIGSERKLÆRING TIL LANDDISTRIKTET

Læs: KOMMUNEPLANREVISION?

Læs: LOKOMOTIV-TEORIEN?

Tryk her for at komme retur til forsidenR A K K E B Y's Hjemmeside