Jan Glenstrup
   Jan Glenstrup

 
Foreningen UDKANTSHJØRRING

 
af Jan Glenstrup, Rakkeby

1. april 2011


Foreningen UDKANTSHJØRRING
I dag, 1.april, tages initiativ til dannelse af en ny forening for Hjørring Kommunes Landdistrikt. Landsbyer og lokalbyer mobiliserer, og vil danne et beredskab. Staten anbefaler, at man har en sikkerhedsplan, hvis der sker udslip eller eksplosioner fra risikovirksomheder i nabolaget. Foreløbig to gange er landdistriktet blevet ramt af udslip fra den store risikovirksomhed i Hjørring: Først ramtes vore skoler og så vore daginstitutioner, og vi må imødese at både ældreområde, offentlig transport, vejnet, biblioteker og det åbne land kan blive næste offer. Ligesom vore tomme skolebygninger nu kan anvendes til dumpning af både dette og hint.

Foreningen UDKANTSHJØRRING er en græsrodsorganisation, som med ikke-voldelige midler vil reagere på den afmagt, som risikovirksomhedens fremfærd hensætter landdistrikterne i. Vi er inspirerede af Ghandis passive modstand, men også af de nylige folkelige opstande i Ægypten og Tunesien. Dialogens vej har vist sig ufarbar for os. Evnen til reelt at kunne lytte, samtale og svare er ikke blandt risikovirksomhedens spidskompetencer. Afvisning og tavshed er det nærmeste man kommer en kommunikation. Strømmen af høflige forespørgsler fra landsbyer og lokalbyer er primært blevet besvaret med en strøm af uigennemsigtige og irrationelle beslutninger.

Landdistriktet ser nu et mønster, som truer vor eksistens: En blind volumensyge i den store by, hvor der nu er danmarksrekord i tilladelser til overflødigt boligbyggeri og danmarksrekord i tomme butikskvadratmeter, og af skoleelever pr kvadratmeter. De fleste ressourcer bruges inden for centerbyens byskilte, mens landdistriktet drænes og højst kan låne en bulldozer i weekenden. Armod over det hele.

Uigennemsigtigheden i Hjørring Kommunes beslutningsprocesser er måske vort største problem: Hvem er det, der får lov til at køre med klatten? Hvordan har vi kunnet komme så galt af sted? Er det kun ukyndighed, eller er der interesser nedenunder de folkevalgte, som får ret, selvom de måske ikke har ret? -Dér, hvor egne evner slipper op, plejer man at bruge en livline eller ringe til en ven, -eller bare spørge åbent og så lytte. Risikovirksomheden i Hjørring fremturer blot, og reagerer med tavshed eller afvisning.

Foreningen UDKANTSHJØRRING vil fremover stemme med fødderne og yde passiv modstand. Loyaliteten over for beslutningerne fra Det store Hus er lav. Vi vil frygte næste udslip, men også forberede en ikke-voldelig modstand mod fortsat ressourcefratagelse og nedtromling af landdistriktet.

Vi vil kæmpe for det begavede almenhensyn!


Retur til siden om "den nye skolestruktur"Høringssvar og debat/indlæg til ny skolestruktur   

Tryk her for at komme retur til forsidenR A K K E B Y's Hjemmeside