Jan Glenstrup
   Jan Glenstrup

 
LOKOMOTIV-TEORIEN?

 
af Jan Glenstrup, Rakkeby


LOKOMOTIV-TEORIEN?
Hjørring Kommunes udvikling synes inspireret af den gamle lokomotiv-teori: Hvis vi gør centerbyen dynamisk, flot og på forkant, så vil den trække både lokalbyer og landdistrikter med sig i et fælles løft. Så selvom det koster næsten alt hvad vi har, så bygger vi butikscentre, stadion, parkeringspladser og vi centraliserer vort skolevæsen i centerbyen, for på sigt - siger lokomotivteorien - så vil denne metropol trække landdistriktets små flækker med sig, og give udvikling.

Problemet med lokomotivteorien er, at den kun duer i opgangstider, - hvor der er vækst og en stadig større kage at dele. I nedgangstider duer den slet ikke. Bruger man teorien som politik og planlægningsgrundlag i en situation som nu, så er der ikke købekraft til det store og øgede udbud af forbrugsmuligheder i centerbyen, og de tomme butikker vil her poppe op i bundter rundt omkring. Og hvad værre er, så dræner man samtidigt sit landdistrikt for muligheder, butikker og skoler. Lokomotivet vil stå med al for megen maskinkraft og vrinske på sine skinner, - utålmodigt ventende på et afgangssignal og en opkobling af landdistriktets vogne. Men disse vogne er blevet klodset op og står og småruster på tilgroede spor.

De nødvendige rationaliseringer og besparelser for at få råd til et lokomotiv med al for megen maskinkraft har skabt en forvokset centerby og et meget stille landdistrikt. Centerbyen ligner alle andre centerbyer i samme størrelse - de samme butikker i ens centre og de samme varer på hylderne og den samme belægning på gågaden. Forskelligheden, som kan og bør ligge i kommunens geografi, natur, bysamfund, historie og fællesskaber, bliver ikke at brand for os, d.v.s indbyder ikke til bosætning, etablering og livsudfoldelse, fordi vi vil blænde omverdenen med vort lokomotiv.

Krisetider bør være tid til besindelse: At standse op og stille spørgsmål til os selv og til den livskvalitet, vi ønsker. Vi har - pudsigt nok - formuleret den allersmukkeste vision for Hjørring Kommune i Planstrategi og Kommuneplan. Det gjorde vi for blot et par år siden. Men lige nu er vi - med skoleplanen - bl.a. på vej væk fra det vi vil - i fuldt firspring.


Retur til siden om "den nye skolestruktur"Høringssvar og debat/indlæg til ny skolestruktur   

Tryk her for at komme retur til forsidenR A K K E B Y's Hjemmeside