Hele historien om etablering af :

 LINEDANCE-KLUB I RAKKEBY

Senest opdateret d. 01. januar 2006


Historien om linedance i Rakkeby
Ved Rakkeby REPRÆSENTANTSKABS-møde d. 26. september 2005 kom Jette fra forsamlingshuset, med et forslag om, at oprette et linedance-hold i Rakkeby, og forsamlingshuset tilbød i første omgang at stille lokaler til rådighed.

Den 19. oktober arrangerede forsamlingshuset sammen med Beboerforeningen en INTRODUKTIONSAFTEN i forsamlingshuset. Hjørring Linedance blev inviteret, og de kom og gav en flot opvisning. Derefter sad der en entusiastisk flok på ca. 15 personer, som straks var rede til at starte en klub. Man blev enige om at prøve, og Helle Christensen påtog sig opgaven at forsøge at skaffe en instruktør.

Den 1. november blev der indkaldt til INFORMATIONSMØDE, og her var antallet af interesserede næsten fordoblet. Helle fremlagde flere forskellige modeller på hvordan man kunne starte en klub, men m.h.t. at finde en ledig instruktør, var vi lidt for langt henne i sæsonen. Helle ville dog fortsat arbejde videre med diverse emner, hvor hun endnu ikke havde fået et blankt afslag.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe på 6 personer, der ville arbejde videre med etableringen af klubben. Helle Christensen er med i denne gruppe, og man er velkommen til at ringe til hende på tlf. 22 55 02 08, hvis man har spørgsmål.

Linedance-klubben i Rakkeby er i gang
Tirsdag d. 8. november, var berammet som den første øveaften, men da vi gennem hele ugen forgæves havde søgt efter en instruktør, og til sidst helt måtte opgive at finde én her og nu, regnede vi ikke med, at der kunne øves denne aften. Men pludselig var der én der hev en CD´er frem med egnet musik, - én anden, der har danset før, kunne dansetrinene, ja så stod der pludselig små 20 personer og øvede linedance. Det var bare herligt.

Og navnet er: Rakkeby Linedance Club.
Ved øveaftenen ugen efter d. 15. november, blev deltagerne enige om, at klubnavnet skal være Rakkeby Linedance Club. Det blev samtidig besluttet, at alle deltagere indbetaler 50 kr. for medlemskab indtil jul. Pengene skal bl.a. bruges til enten oplæring af instruktør(er), og/eller honorar til en instruktør udefra.
Man er dog altid velkommen til at komme og prøve at være med en enkelt øveaften, uden det koster noget.

Klubben har en instruktør og en bestyrelse.
Ved øveaftenen tirsdag d. 22. november kom Helle med den gode nyhed, at det var lykkedes hende at skaffe en instruktør. Hendes navn er Kate Valentin og kommer fra Pandrup. Hun kan starte i Rakkeby d. 10. januar 2006. Det er fortsat om tirsdagen, men dog en halv time senere end vi plejer, således at øvetiden kommer til at hedde 20.00 til 21.00.
Samme aften blev der valgt en bestyrelse, bestående af 5 medlemmer og 2 suppleanter og efter konstitueringen fik den følgende sammensætning:

Formand:         Helle Christensen, tlf. 22 55 02 08
Næstformand: Else Hansen
Kasserer/PR:  Helge Jensen
Medlem:          Doris Christensen
Medlem:          Gitte Jensen

1. Suppleant:   Britta M. Larsen
2. Suppleant:   Charlotte Kristiansen


Valg af revisor og revisorsuppleant.
Ved øveaftenen d. 6. december blev følgende valgt til revisor og revisorsuppleant:
Revisor:                  Britta M. Larsen
Revisorsuppleant:  Charlotte Kristiansen

Samtidig har bestyrelsen udformet nogle vedtægter, som er sendt til kommunen for godkendelse. Når de er blevet det, vil de også kunne læses hér på Hjemmesiden.

Linedance med instruktør og Juleafslutning.
Tirsdag d. 13. december blev vores nye instruktør Kate Valentin præsenteret. Og i overbevisende stil stod hun bagefter for aftenens øvning. Vi er sikre på, at Kate nok skal få sat skik på nogle af de vanskelige dansetrin. Vi glæder os til det fremtidige samarbejde med hende.
Efter øvningen var der juleafslutning med æbleskiver og gløgg. Her blev nogle af initiativtagerne i klubben hædret med flotte gaver. Jette fra forsamlingshuset fik for at komme med selve ideen til en klub i Rakkeby, og som tak for lån af øvelokaler. Formanden i klubben, Helle fik for sit store engagement og iver for at få det hele til at lykkedes, og kasserer, Helge fik for sit arbejde som "altmuligmand" i klubben.

I det nye år er Kate Valentin instruktør ved alle øveaftener. De afholdes i Forsamlingshuset om tirsdagen fra kl. 20.00 til 21.00 - første gang tirsdag d. 10. januar 2006. (Dog undtaget tirsdage, hvor forsamlingshuset er optaget til anden side)

Opdateret 01. december 2006

Tryk her for at komme retur til forsidenR A K K E B Y's Hjemmeside 

Retur til Linedance-sidenLinedance-siden