PRESSEMEDDELELSE:

FORENINGERNE I RAKKEBY

Hvert halve år mødes repræsentanterne for foreninger, skole, erhverv og landsbyråd til en drøftelse: Hvordan har vi det i Rakkeby ? Vi giver hinanden ris og ros og gode råd, og vi koordinerer med hinanden.

Sådan et møde blev afholdt 26. september i Ungdomsklubbens lokaler på Rakkeby Skole, og ca. 15 repræsentanter talte sammen i 2½ time.

Meget tidligt i samtalen dukkede et fælles problem op: Der er for lidt opbakning og fremmøde, og for få nye kræfter, der vil tage over. Vi trænger til nogle solide initiativer i Rakkeby, med samvær som rigtig mange vil bakke op omkring. Og hvordan får man så det?

Ja, Forsamlingshuset viser jo vejen, - næste gang med et Ib Grønbech-arrangement. Her bliver billetterne nok igen revet væk. - Men Forsamlingshuset vil godt være med til mere: Er der eksempelvis en gruppe mennesker i Rakkeby, som vil starte Line-dance (!), ja så kan de i startfasen låne Forsamlingshuset, måske mod at købe en øl/vand derhenne. - Men hvordan får vi et godt fremmøde til fællesspisninger, til torvefest, til sommerudflugt mv ? - Ja, forslaget på mødet var, at foreningsbestyrelserne var mere opsøgende: At man gik byen igennem, ringede på, og måske solgte spisebilletter! Sådan at den enkelte fornemmer, at det er ham/hende, der gør en forskel ved at møde op. - Invitationer over internet og dagbladsannoncer er lettere at overhøre.

Måske er det vejen. Opfordringen skal i hvert fald lyde: Prøv at afse tid, når dit lokalsamfund kalder på dig.

Men det var jo ikke lutter begrædelighed:
Faktisk kører ungdomsklubben fint, - med i alt 25 unge medlemmer fordelt i klub for 4-5. klasserne om mandagen og klub for 6-7. klasserne om onsdagen. - Faktisk er der dynamik i skolen, - faglige og pædagogiske udviklingsarbejder. Skole og Solstråle arbejder godt sammen, og 5. november indvier skolen sit nybyggeri og inviterer til Åben Skole den dag. Faktisk fungerer skolens Venneforening, og Fredagsklubben har en ny ledelse i kikkerten, så de måske kommer fra start i år også. Faktisk så lykkedes Sandgravsspillet i år, - selvom der måtte sadles om, programmæssigt, med kort varsel. Og faktisk så trives Spejderne og indvier, sammen med byen, 3 ha skov her 8. oktober. - For blot at nævne noget...

Foreningsrepræsentantskabet gav så landsbyrådsrepræsentanten nogle konkrete opgaver med til arbejdet i det fælleskommunale landsbyråd: KOMMUNEPLANENS afsnit om boliger bør styrkes: Rakkeby - og andre landsbyer - vil gerne have udlagt områder, der signalerer andre boligformer end traditionelle parcelhuse. Der skal udlægges områder til jordbrugsparceller, så familier kan få jord under neglene, plads til en pony, og så de kan fornemme det åbne land, naturen og det store udsyn.

TRAFIKFORBINDELSERNE - de offentlige - er mangelfulde. Vi skal have bybusser i fast rytme til Hjørring og Vrå, og vor gamle tanke om Hæstrup Station og timedrift med togene nordpå og sydpå blev trukket frem igen. Så bliver landsbyerne attraktive for tilflyttere. - Og så skal der sættes politisk vilje og økonomi bag kommunens STIPLAN, så lokale ønsker om at få etableret/genetableret de grønne forbindelsesveje ud i landskabet og mellem byerne kan blive til virkelighed.

Og endelig var det foreningsrepræsentantskabets ønske at vi snart bliver inddraget og taget alvorligt i de kommunale strukturforhandlinger: Landsbypolitik, landdistriktspolitik, trafik og skole, kultur og idræt. - 15. november vælger vi den kommende kommunalbestyrelse. Det er ikke vigtigt, hvor de kommer fra, men hvad de vil for den nye helhed. Hvad skal værdigrundlaget være for NyHjørrring?

Ja, vi når langt omkring på 2½ time. - Læs mere og følg op og tag del. (www.rakkeby.dk).

 

Tryk her for at komme retur til forsidenR A K K E B Y's Hjemmeside 

Retur til Linedance-historie-sidenLinedance-historie siden 

Retur til Linedance-sidenLinedance-siden